ایجاد و اشتراک گذاری یک پوشه:

یک پوشه در رایانه خود ایجاد کنید، به عنوان مثال، “اسکن”.
روی پوشه کلیک راست کرده، “Properties” را انتخاب کرده و اشتراک گذاری را فعال کنید. به مسیر پوشه مشترک توجه کنید.

ر

دسترسی به رابط وب چاپگر:

یک مرورگر وب باز کنید و آدرس IP ثابت چاپگر را وارد کنید.

گزینهadvancedمیزنیم

حالا گزینه proceed to میزنیم

وارد تنظیمات پرینتر میشویم
سپس مراحل به ترتیب زیر اتجام میدهیم